Celler Espelt i Paisatges Vius col·laboren en la preservació del xoriguer petit a les vinyes ecològiques de Mas Marès, a l’Empordà

Celler Espelt i Paisatges Vius han signat un acord de col·laboració per la custòdia del territori que promourà la conservació del xoriguer petit a les vinyes de Mas Marès, a l’Empordà. Es tracta d’un acord de llarg recorregut  – amb un mínim de 10 anys de relació– que s’emmarca en el projecte naumanni100 (*)  que té per objectiu crear una xarxa interconnectada de colònies de nidificació segura pel xoriguer petit a l’Empordà i millorar el seu hàbitat d’alimentació.

Celler Espelt és propietari de la finca de Mas Marés a Roses, amb una extensió de 170 hectàrees incloses totes elles al Parc Natural de Cap de Creus i la Xarxa Natura 2000 Europea, de manera que és un espai de gran biodiversitat que afavoreix també el cultiu de la vinya. L’acord afecta a 1,3 ha i és un espai amb característiques pròpies per a la conservació del xoriguer petit, un au rapinyaire migrador que s’alimenta de grans invertebrats i petits mamífers, ocells i rèptils. L’espai té representats els hàbitats propis de la muntanya mediterrània, una suma de pastures seques, màquies d’estepes i brucs, bosquines de suros i alzines i conreus de vinya i olivera.

Amb aquest acord, Celler Espelt demostra una vegada més el seu compromís amb el medi que l’envolta, més enllà de la viticultura ecològica que desenvolupa a Mas Marés. Una finca on les vinyes es mesclen amb el suro, les pastures i les estepes a fi de crear un ecosistema més madur, del qual se n’obtenen després vins mediterranis, complexos, intensos i delicats, marcats pel sòl de granit, el vent de tramuntana i el vent de mar.

En virtut del conveni,  Paisatges Vius durà a terme dues actuacions a la finca de Mas Marès:

  • Construcció d’una torre de nidificació pel xoriguer petit que es dissenyarà dins dels paràmetres de l’arquitectura ecològica per d’integrar-la al paisatge del Cap de Creus, tot reduint la petjada ecològica. A més de l’edificació es realitzarà amb tècniques i materials propis de la bioconstrucció.
  • Millora de l’hàbitat pel xoriguer petit a l’entorn de la torre. El xoriguer petit caça els grans insectes dels espais oberts i, per tant, la millora de l’hàbitat se centrarà bàsicament en la reducció de la vegetació d’arbustos per crear hàbitats herbacis i per recuperar de murs de pedra seca.

Paisatges Vius – Conservem  la natura amb la gent del territori –  és una entitat de l’Empordà dedicada i especialitzada en la conservació d’hàbitats i espècies. 

Per a més informació

http://paisatgesvius.org/ca/projectes/961

(*) El xoriguer petit (Falco naumanni)  és un petit falcó colonial i migrador que es va extingir de Catalunya a principis dels anys 80 a causa de la pèrdua d’hàbitats i l’ús indiscriminat d’insecticides al camp. L’any 1990 la Generalitat de Catalunya va iniciar un projecte de cria en captivitat de polls i reintroducció que avui, al cap de 25 anys, ha culminat amb èxit a la Plana de Lleida on hi crien més d’un centenar de parelles, però que encara està en procés de consolidació a l’Alt Empordà (Girona), amb una cinquantena de parelles.

L’objectiu ideal del projecte és consolidar la població del xoriguer petit a l’Alt Empordà fent que la seva població sigui viable de manera natural assolint un mínim de 100 parelles reproductores repartides en un mínim de 4-5 colònies abans del 2020. Els objectius operacionals del projecte són:

  • Mantenir les colònies de cria actuals
  • Crear noves colònies de cria en llocs estratègics per l’espècie
  • Millorar l’hàbitat al voltant de les colònies de cria 

Per assolir els objectius el projecte es planteja dur a terme les següents actuacions:

  • Millorar la seguretat  de les colònies de cria actuals a nivell estructural i d’accés de depredadors
  • Construcció de 2-3 torres d’obra específiques per l’espècie
  • Realitzar aclarides de vegetació arbustiva per mantenir espais oberts al voltant de les colònies
  • Assoliment d’acords de custòdia amb els propietaris de les finques que acullin colònies de xoriguer petit

Entrades relacionades